ข่าว

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ข้อกำหนดการแลกเปลี่ยนความร้อน
Jun 05, 2017

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นชนิดของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้แผ่นโลหะเพื่อถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลวสองชนิด

นี้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญกว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบดั้งเดิมในการที่ของเหลวที่สัมผัสกับพื้นที่ผิวขนาดใหญ่กว่าเพราะของเหลวแผ่กระจายไปทั่วแผ่น

มียี่ห้อและยี่ห้อต่างๆดังนี้


ยี่ห้อ

สเปค

ARSOPI

FH01 FH80 FH10 FHE11 FH20 FHE15 FH30 FHS41 FH40 FHS43

BARRIQUAND

R145 R325 RB25 UFX42 R205 R33 RB35 UFX51 R25 R35 UFX100 UFX64 R265 R36 UFX12 UFX85 R31 R50 UFX18 UFX91 R32 R85 UFX26 R32 R85 UFX26

BELL & GOSSETT

GPX1152 GPX258B GPX850B GPX130 GPX463 GPX161 GPX538 GPX1980 GPX538B GPX280 GPX678 GPX258 GPX807

SWEP

G102 GF276 HX25 G108 GF59 HX50 G153 GX100 HX85 G157 GX12 MF138 G158 GX18 MF257 G234 GX26 MF276 G52 GX42 MF56 G58 GX51 MF59 G65 GX64 UX10 GC65 GX91 UX80 GF138 GF257 HX180

CETETHERM

CT100 CT160 CT90 EP130 CT110 CT170 CT95 EP140 CT120 CT180 EP90 EP150 CT130 CT240 EP100 EP160 CT140 CT280 EP110 EP170 CT150 CT450 EP120 EP180 EP240

CIAT

PW12 PW17

Donghwa

S15 S20 S65 (เฉพาะ FKM)

CORBLIN

1020 1025

DMS

S38

อิวาอิ

GHX

MUELLER

AT20PL AT161 AT40FF AT184FF AT80ML AT192 AT10 AT20 AT80 AT1306

VICARB

V100 V130SNAP V28 V55 V110RT V13DW V28 SNAP V60 V120 V180 V4 V60DW V13 V20 V45 V7 V13DW V20 SNAP V45SNAP V85 V13SNAP V20DW V45DW VU12 V130 V260 V4DW

FISCHER

E5 E28PI E8 E40 E18 E40PI E28 E100

มาตรฐาน ITT

PF15 PF20 PF25 PF30 PF35 PF40 PF42 PF45 PF50 PF51 PF60 PF65 PF75

TETRA APK

M3XBASE M6BASE M6MBASE M10BBASE M10MBASE C6 C8 C10 FRONT6 FRONT8 FRONT10

REHEAT

HX12 HX12 MF138 UFX100 UFX51 HX145 HX325 MF257 UFX12 UFX64 HX180 HX50 MF276 UFX18 UFX91 HX205 HX85 MF56 UFX26 HX25 MF59 UFX42

FIORINI

H3 H4 H6F H7F

KAPP

FH01 FH10 FH20 FH40 FH80 FHE11 FHE15 FHS41 FHS43

PASILAC

1025 1050 1056 1065 1070 1080 1095 1715 1717 1727 1730 1733 1736 1739

POLARIS

S15 S30 S20 S38 S39 S50 S65 FKM เท่านั้น

RNGING LNG

UF100 UF12 UF18 UF26 UF42 UF51 UF65 UF85 UF91

THERMALINE

T4 T120 T28 T45

SENTRY EQ

SPGX26 SPGX42 XPGX51

SILKEBORG

PBANR3 PBANR4

 

กว่างโจว Jiema แลกเปลี่ยนความร้อนอุปกรณ์ จำกัด ( www.jmhex.com ) ใช้กันอย่างแพร่หลายในการ ทำความร้อนพื้นที่เครื่องทำความ เย็น เครื่องปรับอากาศ สถานีไฟฟ้า พืชเคมีพืช ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การประมวลผลก๊าซธรรมชาติ และการ บำบัดน้ำเสีย

คุณสามารถหาได้จากเว็บไซต์ www.jmhex.com และส่งอีเมลมาที่ jmhex@gzjiema.com

 

นี้อำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนความร้อนและเพิ่มขึ้นอย่างมากความเร็วของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบจานตอนนี้ใช้กันทั่วไปและมีขนาดเล็กมากจะใช้ในส่วนของน้ำร้อนของหม้อไอน้ำที่รวมกันหลายล้านชุด ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนสูงเช่นขนาดทางกายภาพที่เล็กลงทำให้อัตราการไหลของน้ำร้อนในตัวของหม้อไอน้ำแบบผสมลดลง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจานเล็กมีผลกระทบอย่างมากต่อความร้อนภายในประเทศและน้ำร้อน รุ่นเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ขึ้นใช้ปะเก็นระหว่างจานในขณะที่รุ่นเล็กมีแนวโน้มที่จะ brazed

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กวางโจว Jiema ความร้อนแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Co., Ltdโทรศัพท์: +86-20-82249117